Algemene voorwaarden

Om misverstanden over de gang van zaken in de praktijk zoveel mogelijk uit te sluiten hebben wij voor u enkele belangrijke punten op papier gezet. Leest u deze alstublieft goed door, heeft u nadien nog vragen, schroom niet om deze of telefonisch of via de mail aan ons te stellen.

Tijdens het bezoek aan de praktijk heeft u een formulier getekend waarin staat dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en bekend bent met ons privacy beleid.

Wanneer u zich laat behandelen bij Podotherapie Bonnema, ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst” (AVG grondslag 2) tussen de patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podotherapie Bonnema te vergoeden voor door haar geleverde diensten.

Contactgegevens

 • Podotherapie Bonnema
 • Geldropseweg 115
 • 5611SG Eindhoven Email: podotherapiebonnema@hotmail.com
 • Telefoonnummer: 06 – 159 200 03
 • Website: www.podotherapiebonnema.nl
 • Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen: L. Bonnema, via bovenstaande adresgegevens.

Voorwaarden 

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzetten. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 2. Als u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.
 3. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikt materiaal.
 4. Wij factureren, indien mogelijk, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podotherapie Bonnema kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
 6. Te laat komen, betekent een nieuwe afspraak maken, tenzij het werkschema het toelaat om u alsnog te helpen.
 7. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling van betaling.
 8. Wanneer u een klacht heeft, horen wij het graag. Wij zullen er alles aan doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Indien we niet tot overeenstemming komen, dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van de NVVP.
 9. Alle kosten van behandelingen kunt u terug vinden in de tarievenlijst. Deze hangt duidelijk zichtbaar in de spreekkamer, maar kunt u ook terugvinden op onze website.
 10. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling sturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring welke openbaar staat op deze website of ter inzage ligt in de praktijk. U kunt ook altijd een exemplaar hiervan bij ons opvragen.
nl_NLDutch
nl_NLDutch