Steunzolen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden
1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
2. Als u mondeling opdracht heeft gegeven of een bestelling plaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.  De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
3. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikte materiaal.
4. U dient zelf zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podotherapie Bonnema kan hier nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
5. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoeding door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
6. Te laat komen, betekend een nieuwe afspraak maken, tenzij het werkschema het toelaat om u alsnog te helpen.
7. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie gegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling.
8. Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en zullen wij ons uiterste best doen tot een oplossing te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van de NVvP.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
10. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onvoorwaardelijk van toepassing op alle overeenkomsten tussen de patiënt en Podotherapie voor U en op alle door Podotherapie Bonnema geleverde diensten en producten/materialen.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op of stuur een mail.
T. 06 159 200 03
E. Podotherapiebonnema@hotmail.com